Registreren voor SatellietDataPortaal.nl

Het Netherlands Space Office is in de licentieovereenkomst met de aanbieders van satellietdata overeengekomen dat elke aanvrager een Nederlandse rechtspersoon, Nederlandse instelling of Nederlandse ingezetene is. Indien u een Nederlandse rechtspersoon bent kunt u dit op het registratieformulier aangeven en een gebruikersaccount aanvragen. Hierna worden de inloggegevens verstrekt die u toegang verschaffen tot de gewenste data.