PERSOONSGEGEVENS DIE MOGELIJK WORDEN VERWERKT

Satellietdataportaal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Satellietdataportaal (registratie gebruikersaccount), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Satellietdataportaal verstrekt. Satellietdataportaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM Satellietdataportaal GEGEVENS NODIG HEEFT

Satellietdataportaal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Satellietdataportaal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG Satellietdataportaal GEGEVENS BEWAART

Satellietdataportaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Satellietdataportaal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Satellietdataportaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Satellietdataportaal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Door het te anonimiseren kunnen we de informatie ook nooit naar u als bezoeker terugleiden.

 

GOOGLE ANALYTICS

Satellietdataportaal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Satellietdataportaal bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd waardoor deze niet terug kan leiden naar de bezoeker van de website. Deze informatie wordt vervolgens overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Satellietdataportaal te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Satellietdataportaal heeft hier geen invloed op. Satellietdataportaal heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar helpdesk_nso@geoserve.nl. Satellietdataportaal zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Satellietdataportaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Satellietdataportaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Satellietdataportaal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via helpdesk_nso@geoserve.nl.
www.satellietdataportaal.nl is een website van Netherlands Space Office in samenwerking met Geoserve BV en ComSi BV. Satellietdataportaal is als volgt te bereiken:

Netherlands Space Office (NSO)
Post- en vestigingsadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
Telefoon: +31 (0)527 24 10 10 (Geoserve)
E-mailadres: helpdesk_nso@geoserve.nl (Geoserve)