Rijksoverheid

Netherlands Space Office

Satelliettoepassingen

Overstroomde rivieren met Radarsat-2 data

Deze kaartlagen tonen de stad Nijmegen bij hoogwater en laagwater

Nationale bodembewegingskaart

Deze kaartlaag toont informatie over de gemiddelde hoogteverandering op maaiveldniveau.

Vegetatie monitoring

De groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer. De groenindex waardes kunnen 'vertaald' naar landbouwkundige processen of natuurontwikkeling over de seizoenen. Dit geeft talloze toepassingsmogelijkheden.

TROPOMI satellietinstrument brengt luchtvervuiling in kaart

In het beeld zien we de verdeling van de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in het jaar 2019 boven Nederland en omringende landen. Duidelijk zichtbaar zijn de grote steden Londen, Parijs, Roergebied, Rotterdam en Amsterdam.