Welkom op het satellietdataportaal

Sinds 1 maart 2023 zijn er 2 nieuwe sets satellietdata beschikbaar gekomen, te weten Pleiades NEO en SuperView NEO.

De satellietdata, die beschikbaar worden gesteld via het satellietdataportaal, zijn commerciële data in eigendom van verschillende satellietdataleveranciers waarvoor de Nederlandse overheid gebruiksrechten voor Nederlandse gebruikers heeft ingekocht. De satellietdata zijn dus geen opendata, maar kennen bepaalde voorwaarden voor gebruik.

U heeft ten tijde van uw registratie deze licentievoorwaarden geaccepteerd voor de toen beschikbaar gemaakte datasets. Voor de 2 nieuwe datasets moet u nog de licentievoorwaarden accepteren voordat u deze datasets kunt gebruiken:

AIRBUS End User License Agreement – NSO

SPACEWILL end User License Agreement – NSO