Rijksoverheid

Netherlands Space Office

Vegetatie monitoring

De groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer. De groenindex waardes kunnen 'vertaald' naar landbouwkundige processen of natuurontwikkeling over de seizoenen. Dit geeft talloze toepassingsmogelijkheden.

De groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer, welke verkregen is uit satellietbeelden. Voor onbewolkte (gedeeltes van) satellietbeelden wordt de NDVI groenindex berekend. De groenindex is een indicator van de hoeveelheid groene biomassa met een waarde tussen de 0 en 1. De groenindex waardes kunnen ‘vertaald’ naar landbouwkundige processen of natuurontwikkeling over de seizoenen. Dit geeft talloze toepassingsmogelijkheden.

Zo kun je per perceel de gewasontwikkeling volgen. De opkomst en oogst van elk akkerbouwgewas is op de dag nauwkeurig af te lezen. De pixel resolutie is 10 m, zodat ook de biomassa patronen binnen het perceel zichtbaar worden endaar door de boer gericht op kan worden gehandeld middels precisielandbouw (plaats specifiek bemesten bijvoorbeeld).

Daarnaast geeft de NDVI groenindex kwantitatieve informatie over de gevolgen van droogte of excessieve neerslag op de gewas- en natuurontwikkeling. Dit is op het satellietbeeld van de zomer van 2019 ook wel te zien in het oosten van ons land. Hier zijn de NDVI waardes van gras duidelijk lager dan in het westen, waar meer neerslag is gevallen en de grondwaterspiegel hoger zit.

Maar ook andere toepassingen, zoals hoe groen de stad is, of muizenschade is te kwantificeren met de NDVI groenindex. Kortom, de NDVI groenindex is een nieuwe revolutionaire manier om groene biomassa te kwantificeren die in de toekomst zijn weg zal vinden in talloze toepassingen waarvan we nu zelfs nog geen weet hebben.