Rijksoverheid

Netherlands Space Office

Nationale bodembewegingskaart

Deze kaartlaag toont informatie over de gemiddelde hoogteverandering op maaiveldniveau.

Deze kaartlaag toont informatie over de gemiddelde hoogteverandering op maaiveldniveau. Deze kaart is afgeleid uit de nationale deformatiekaart van harde topografie. De nationale deformatiekaart is gemaakt middels de Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) techniek. Bij deze techniek worden reeksen radarbeelden van de Sentinel-1 satellieten gestapeld. Vervolgens kan op harde objecten zoals gebouwen en wegen de hoogteverandering heel precies geschat worden. Het resultaat is een opgewerkte dataset met InSAR-meetpunten en deze kunnen verder opgewerkt worden in data- en informatieproducten

In de user story bodembeweging tonen we een kaart waarin de InSAR-meetpunten op het maaiveld zijn samengevoegd in een raster van 200x200m. Er zijn in totaal zes InSAR-kaarten die de hoogteverandering in Nederland vanuit een andere kijkhoek in kaart brengen. Door deze zes InSAR-datasets op een slimme manier te combineren, kunnen we de data opwerken tot bruikbare producten zoals deze maaiveldveldkaart. De kleuren geven de gemiddelde verticale hoogteverandering over de periode 2015-2020 weer. De rode tinten wijzen op bodemdaling en de blauwe op bodemstijging. Zie bijvoorbeeld de grootschalige bodemdaling in Groningen of het omhoog komen van de mijnen in Zuid-Limburg.